Pomiary

Wykonujemy pomiary okien, drzwi, bram, rolet.

Ustalamy na miejscu u klienta możliwości montażowe oraz zakres prac do wykonania.